Qui soc...

Xavier M Triadó

Candidat a Vicerector de Transformació Tecnològica per l’Administració, Recerca i Docència.

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (Especialitat Administració d’Empreses). Professor i investigador en aquesta universitat. El meu camp d’investigació és el comportament i disseny organitzatiu, la creació d’empreses –especialment en l’àmbit de les empreses de serveis, i de la gestió d’empreses de l’esport–, àmbits en els quals tinc publicacions i treballs rellevants en l’àmbit internacional.

Director de l’Institut de Desenvolupament Professional (2017-21) i vicepresident del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Sóc director i promotor del Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives (30 edicions) i del Màster en Direcció d’Empreses de l’Esport (13 edicions). Investigador principal del Grup Consolidat d’Innovació Docent en Organització d’Empreses (GIDOE) i membre del grup Recerca en Empresa, consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017SGR1168).

He ocupat diversos càrrecs de gestió juntament amb la docència i la recerca. Secretari del Departament d’Economia i organització d’Empreses (1991-93, UB). Cap d’Estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques (1992-95, UB). Cap d’estudis de la Diplomatura en Gestió Tributària i Comptable (1995-97, UB). Director de l’Escola Universitària de Turisme i Hoteleria CETT (1997-99, centre adscrit de la UB). Delegat del rector per a l’Escola de Turisme i Hoteleria CETT (1999-2009, centre adscrit de la UB). Vicedegà de la Facultat d’Administració i Gestió d’Empreses (2000-02, UIC). Secretari i membre de la Junta Directiva del Claustre de Doctors (inici 2007). Director adjunt de l’Institut de Ciències de l’Educació ICE (2009-17) Membre del Claustre de la Universitat (des de 2014) i membre del Consell de Govern de la UB (des de 2016). 

Scroll to Top