Qui soc...

Víctor Manuel Climent Sanjuán

Candidat a Vicerector de Relacions Laborals

Soc llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992) i doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona (1998). En els darrers anys, he fet estades a la Universitad de Buenos Aires (2017), la Universidad Católica de Chile (2018) i la Universidad de São Paulo (2019). La meva recerca,  que abasta camps de sociologia, política i economia, se centra principalment en tres línies: Anàlisi del Mercat de Treball, Sociologia Política i Sociologia Ambiental, i concretament estudio les estratègies dels agents socials davant del repte ambiental. Autor de nombrosos articles en revistes de sociologia, història i empresa i de de diversos capítols en llibres publicats per editorials nacionals i estrangeres. He estat ponent en quatre congressos internacionals: Mèxic (2013), València (2014), París (2014) i Barcelona (2016). Investigador en diversos projectes I+D estatals, en dos projectes europeus (el darrer, durant el període 2016-2019) i, actualment, investigador d’un projecte del CIS sobre condicions sociolaborals del PDI a les Universitats espanyoles. Respecte a l’activitat institucional, he estat president de la JPDI de la UB (2003-2012), membre de la Mesa de Universidades estatal (2008-2011), conseller del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC 2007-2014 i de 2019 en endavant). Actualment, soc director del Departament de Sociologia de la UB (des de 2014 fins a l’actualitat), membre del Claustre de la UB des de 2010 i membre del Consell de Govern de la UB (2005-2012 i des de 2014 fins a l’actualitat).

Scroll to Top