Qui soc...

Marta Ferrer Garcia

Candidata a Vicerectora d’Estudiants i Participació

Soc professora agregada del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona, investigadora del Laboratori de Realitat Virtual de la Facultat de Psicologia (VR-Psy Lab) i membre de l’Institut de Neurociències d’aquesta Universitat.  

Al llarg de la meva trajectòria acadèmica he participat en diversos projectes de recerca, entre els quals destaquen els duts a terme en el marc de l’ús de les noves tecnologies en l’avaluació i tractament psicopatològic. El 2010 em vaig doctorar en Psicologia Clínica i de la Salut,  vaig rebre el Premi Extraordinari de Doctorat i el premi internacional Canada Research Chair in Clinical Cyberpsychology New Investigator Award 2010. El meu treball s’ha centrat, especialment, en l’aplicació de la realitat virtual a l’estudi de les alteracions de la imatge corporal en pacients amb trastorn de la conducta alimentària i en la utilització d’aquesta tecnologia en la millora del seu tractament. Actualment, soc investigadora principal d’un projecte finançat, concedit pel MCIU, sobre aquesta temàtica. Tinc acreditats dos sexennis de recerca i dos quinquennis de docència. Imparteixo docència a l’assignatura troncal de Psicopatologia, de la qual soc coordinadora, i en altres assignatures de grau i postgrau. He participat en diversos projectes d’innovació docent i formo part del Grup d’Innovació Docent per a la millora de la docència en Psicologia Clínica i de la Salut.  Des del 2018, soc secretària acadèmica de la Facultat de Psicologia. 

Scroll to Top