Qui soc...

José Navarro Cid

Candidat a Delegat del Rector per la Promoció de la Recerca

Soc catedràtic de Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. Especialitzat en Psicologia del Treball i de les Organitzacions. La meva formació, activitats docents i investigadores s’han concentrat en dues àrees principals d’interès: la motivació laboral i els equips de treball.

Respecte a la motivació laboral, les aportacions que he fet permeten entendre la dinàmica temporal de la motivació a curt termini (hores, dies i setmanes) i els orígens emocionals d’aquests canvis. Pel que fa als equips de treball, m’hi he interessat com a sistemes adaptatius complexos i respecte de la manera com es produeixen fenòmens d’emergència que en faciliten o dificulten la seva efectivitat. Tinc experiència en gestió universitària perquè he exercit, entre altres càrrecs, com a director del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa els darrers vuit anys. Participo amb freqüència en activitats de transferència al sector productiu, en formacions especialitzades i en publicacions professionals en què realitzo tasques de divulgació del coneixement acadèmic més consolidat.

Scroll to Top