Qui soc...

Ernest Abadal

Candidat a Vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador

Soc catedràtic de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. He cursat la llicenciatura en Filosofia, la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i soc doctor en Ciències de la Informació. El meu àmbit de docència i recerca són les tecnologies aplicades a la documentació i, d’una manera especial, les publicacions digitals. He escrit diversos llibres i nombrosos articles sobre aquestes qüestions. He estat investigador principal de diversos projectes del Plan Nacional I+D+I i coordinador de la Red Temática sobre Datos de Investigación (MAREDATA).

 Actualment soc director del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la Universitat de Barcelona i també coordino el Grup de Recerca Consolidat “Cultura i continguts digitals”. Soc membre del Consell de redacció de la revista “BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació“, del Consell assessor de “El professional de la información“, “AIB Studi“, “Hipertext.net” i revisor de diverses revistes científiques de la meva especialitat. Anteriorment, he estat degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (actual Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals) (2012-18) de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, cap d’estudis de la llicenciatura en Documentació, director del Departament de Biblioteconomia i Documentació, coordinador del programa de doctorat, Adjunt per a Sistemes d’Informació i Documentació del Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona i vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. He col·laborat amb agències d’avaluació de Catalunya (AQU, AGAUR), d’Espanya (AEI, ANEP, ANECA, ACSUCYL), Itàlia (ANVUR) i Grècia (HQA)

Scroll to Top