Opinem

Opinar és participar de la pluralitat: ens hi acompanyes?

Opinions, entrevistes, mitjans...

GOVERNANÇA DISTRIBUÏDA

El programa electoral de la nostra candidatura contempla com a mesura clau en l’àmbit de la Governança la descentralització, per tal de poder fer una gestió àgil, transparent i participativa en els diferents àmbits d’actuació.

Més

SOSTENIBILITAT A LA UNIVERSITAT

Molt sovint sentim parlar de Sostenibilitat i Agenda 2030. La majoria pot pensar que la sostenibilitat tracta de com s’afrontarà el canvi climàtic a la pròxima dècada, i què podem fer per minimitzar-ne els efectes.

Més

ENS DIRIGIM A TU, ALUMNE DE LA UB

Diuen que l’època universitària és una de les millors de la vida. Probablement és cert, com a mínim la nostra experiència ho avala. No és que sigui molt significativa, però tenint en compte que els

Més

IGUALTAT I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

LA UNIVERSITAT COM A INSTITUCIÓ CLAU PER ABORDAR LA IGUALTAT I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE Una de les principals funcions de la universitat és la de ser transmissora de coneixement, però, a més a més,

Més

LA INNOVACIÓ A LA UNIVERSITAT

I EL SEU PAPER EN L’EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT Molt s’ha parlat últimament del paper que té o hauria de tenir la universitat dins el context de la societat actual. No només ha de proveir

Més

Cicle "Repensant la Universitat"

Des de #LideratgeUB vam organitzar el cicle de diàlegs Repensant la Universitat per conversar amb experts i expertes* dels àmbits clau de la universitat (docència, recerca, transferència, governança, igualtat, etc.) sobre com hauria de ser el seu futur.

*La participació d’aquestes expertes i experts no està plantejada en termes de suport a la candidatura.

Scroll to Top