Qui soc...

Joan Guàrdia Olmos

Candidat a rector de la Universitat de Barcelona

Vaig néixer a Barcelona a finals de 1958. Vaig arribar a la Universitat de Barcelona com a estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques de l’època i després vaig compaginar aquests estudis amb els estudis de Psicologia. Les primeres vegades de les moltes que he creuat la Diagonal entre campus de la UB.

Em vaig decantar per dedicar-me a la psicologia perquè les assignatures experimentals em van oferir la possibilitat de compaginar coses i temes que m’agradaven: d’una banda, la meva formació estadística, i de l’altra, l’estudi sistemàtic de la conducta humana. L’any 1989 vaig finalitzar el màster en Statistical Data Analysis a la Universitat d’Essex.

Vaig presentar la llicenciatura de grau l’any 1985, i la tesi doctoral, el desembre del 1986, quan ja era professor col·laborador de docència i investigació a temps complet (1987). Deixava enrere un contracte de professor ajudant (1984) i un altre de professor associat a temps complet (1986), tots a l’àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia. El 1987 vaig aconseguir una plaça de professor titular d’universitat. Així que, des del 1984 fins ara, m’he dedicat exclusivament a tasques de docència i de recerca. El 2007 vaig ser habilitat com a catedràtic i l’any següent vaig ocupar la meva càtedra actual.

Durant aquests anys, he fet docència a la Facultat de Psicologia, i també a Farmàcia, Economia, Geografia i Història, Infermeria, Educació i Biologia. He impartit seminaris i cursos a diverses universitats nacionals i internacionals. Igualment he fet conferències i estades. He dirigit tesis doctorals a sis universitats del nostre sistema i a cinc d’internacionals. Soc coordinador del Grup d’Innovació Docent GID-UB/11 i del Grup de Recerca Consolidat SGR 266. He publicat més de 30 llibres i més de 260 articles científics, dels quals prop de 220 en JCR. He estat investigador principal de més de 25 projectes de recerca competitius i de més de 30 d’innovació docent. També he pogut portar a terme més de 40 convenis de transferència gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera. Soc avaluador de diverses agències de qualitat, de revistes indexades a Scopus i a Thomson Reuters, membre de comitès editorials i revisor de diverses revistes indexades.

Actualment soc membre de l’Institut de Neurociències i de l’Institut de Sistemes Complexos (UBICS), tots dos de la nostra Universitat. Els nostres treballs es poden classificar en l’àmbit del que es coneix com a neurociència quantitativa i computacional.

Experiència en gestió. La meva trajectòria es pot resumir en els següents detalls:

 • 1989-1994     Secretari del Consell d’Estudis del grau de Psicologia
 • 1994-1998     Cap d’Estudis de Psicologia
 • 1998-2001     Director del Gabinet d’Orientació Universitària
 • 2001-2005     Vicerector d’Estudiants UB
 • 2002-2005     Secretari RUNAE de la CRUE
 • 2003-2005     Representant CRUE a la comissió ministerial sobre beques
 • 2004-2005     Delegat del rector a l’INEFC
 • 2005-2007     Assessor del Ministeri d’Educació
 • 2014-2017     Delegat del rector a l’Escola Superior de Relacions Públiques
 • 2005-actualitat Membre fundador del sistema Unidiscat de la Generalitat de Catalunya
 • 2011-actualitat Membre de la Secció d’Universitats de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP)
 •  
Scroll to Top